TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

  1. Thông tin tài khoản cá nhân Agribank :  

Số tài khoản: 6460205408058 

Tên tài khoản : TRẦN THỊ MAI 

Tại : AGRIBANK - CN TÂN PHÚ

  1. Thông tin tài khoản cá nhân Vietcombank :  

Số tài khoản: 0071003391641 

Tên tài khoản : ĐOÀN HỮU HIỂN 

Tại : Vietcombank - CN HCM

  1. Thông tin tài khoản cá nhân Eximbank :  

Số tài khoản: 140014849270039 

Tên tài khoản : ĐOÀN HỮU HIỂN 

Tại : Eximbank - CN HCM